Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Adományok

Lelki támogatás

  • A Szentírás egyéni vagy csoportos olvasása, hogy felismerjék, csodálják és segítsék elő Isten irgalmas, emberiséget megváltó tervét. Az elmélkedésben és az imában hálát adunk azért, hogy „Isten (…) úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16)
  • Az Oltáriszentség gyakori imádása, hogy újra átéljük Krisztussal apostoli aggódását, missziós munkáját, és kínszenvedésének pillanatait: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24)
  • Jézus Anyja, a mi Anyánk közbenjárását kérve, a Missziós Rózsafüzér gyöngyszemeinek színe emlékeztessen minket a különböző földrészekre, népeik lelki és anyagi támogatásának szükségességére.

Gyakorlati és anyagi támogatás

  • A világ evangelizálása érdekében hozzájárulás az „Általános Szolidaritási Alaphoz” a havonkénti, különösen a Missziós Vasárnapi felajánlással.
  • Részvétel az Egyház egész világon való elterjesztésében azáltal, hogy anyagiakkal is támogatják a missziós országokban lévő egyházak szerzeteseit, valamint a szociális és nevelési munkát.
  • Különösen fontos az új missziós közösségek katekétáinak és laikus vezetőinek képzésére felajánlott támogatás.
  • Szolidaritás minden nép és nemzet szegényeivel és elhagyottjaival. Küzdelem velük együtt az éhség, az AIDS csapása és az erőszak ellen … támogatni őket sajnálatos életkörülményeik között. „Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek” (Mt 25, 40)
  • Az egyetemes testvériség elősegítése/ösztönzése: törődés az elnyomottakkal, a menekültekkel, az emigránsokkal.
  • Részvétel a plébániai és civil megmozdulásokban, amelyek az igazságos és szolidáris fejlődés útján megteremtik a földön az igazságosságot és a békét.

Kiadványok

Nincsen megjeleníthető elem!