Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A Pápai Missziós Művek kápolnáját Boldog Pauline Jaricot-ról nevezték elVissza a listához

2024. április 24.

A felszentelési ünnepség a szentmise után volt, amit Aurel Perca, Bukarest érseke mondott a PMM székhelye közelében levő plébániatemplomban. Részt vett rajta Ioan Robu, Bukarest nyugalmazott érseke, Tuomo T. Vimpari prelátus, a romániai apostoli nunciatúra tanácsosa, Nowak atya, Eugen Blaj atya, a romániai PMM nemzeti igazgatója, valamint bukaresti római katolikus és görög katolikus papok, a gyermekmisszió tagjai, az igazgatónő, Matilda Stefan Andrici, a mexikói származású amerikai művész, Lalo Garcia és számos hívő.
A szentmise elején a bukaresti érsek megáldotta Boldog Pauline Jaricot képét, amit Lalo García festett, és amit aztán a kápolna főoltáránál állítottak fel. A művész személyesen hozta el a képet Romániába, és elmondta, hogy megtisztelve érzi magát, hogy kiválasztották Boldog Pauline képének megfestésére. A képen Pauline rózsafüzért tart a kezében, ami annak a fából készült rózsafüzérnek a másolata, amit a művész magával hordott végig, míg a műve készült, és amit Eugen Blaj atyának, illetve a romániai Pápai Missziós Műveknek  ajándékozott a mise végén.
Tadeusz atya emlékeztetett, hogy az egyház missziós jellegű, és mi a misszióra vagyunk meghívva. Beszélt azokról az eszközökről, amiket Pauline Jaricot a missziós apostolsághoz való hozzájárulásnak nevezett: elsősorban az ima, a misszionáriusok szükségleteinek tudatában levés, valamint az egyház misszióinak támogatása.
A szentmisét Boldog Pauline ereklyéjének jelenlétében ünnepelték, amit Lyonból küldött Olivier de Germay érsek.
Aurel Perca bukaresti érsek imádkozott a mise végén „Boldog Pauline Jaricot közbenjárására kegyelmekért a világegyház, a missziók és minden ember számára, akik a missziós műveket terjesztik”.
A szentmise után az ereklyét és a képet körmenetben vitték át a PMM kápolnájába.
„Hálát adunk Istennek ezért a nagy ajándékért, hogy Boldog Pauline itt lehet közöttünk, mivel az első kápolnát szenteljük tiszteletére Romániában. Imádkozunk Boldog Pauline-hoz, hogy szolgálata és bátorsága által ihlessen meg bennünket, hogy életünket Krisztusban éljük, és az ő szentségének megünneplése Isten nagyobb tiszteletét és a lelkek megmentését szolgálja” – írják a PMM egyik közleményében.

(Fides)